Obec Sklabiňa

Nájomné zmluvy za hrobové miesta


účtované obdobie nájmu: 01.05.2019 – 30.04.2029 | účet pre úhradu nájmu: SK61 0200 0000 0000 1572 5362


 NZ č. 22/19nájomca: Peter Belička, Sklabiňa 53, Sklabiňa
podpis zmluvy: 11.09.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 15.00 €
 NZ č. 23/19nájomca: Oľga Madajová, Sklabiňa 135, Sklabiňa
podpis zmluvy: 15.07.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 15.07.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 24/19nájomca: Marta Kovačková, Sklabiňa 110, Sklabiňa
podpis zmluvy: 05.06.2019poplatok: 20.00 €dátum úhrady: 05.06.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 25/19nájomca: Oľga Madajová, Sklabiňa 135, Sklabiňa
podpis zmluvy: 15.07.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 15.07.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 26/19nájomca: Ivan Callo, Sklabiňa 60, Sklabiňa
podpis zmluvy: 17.09.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 10.00 €
 NZ č. 27/19nájomca: Jozef Kollár, Sklabiňa 115, Sklabiňa
podpis zmluvy: 11.09.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 10.00 €
 NZ č. 29/19nájomca: Anna Bobčeková, Sklabiňa 109, Sklabiňa
podpis zmluvy: 11.09.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 12.09.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 30/19nájomca: Oľga Madajová, Sklabiňa 135, Sklabiňa
podpis zmluvy: 15.07.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 15.07.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 33/19nájomca: Emília Ďuríková, Sklabiňa 95, Sklabiňa
podpis zmluvy: 15.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 15.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 34/19nájomca: Vladimír Šuvada, Sklabiňa 52, Sklabiňa
podpis zmluvy: 15.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 15.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 35/19nájomca: Emília Ďuríková, Sklabiňa 95, Sklabiňa
podpis zmluvy: 15.05.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 15.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 36/19nájomca: Emília Ďuríková, Sklabiňa 95, Sklabiňa
podpis zmluvy: 15.05.2019poplatok: 20.00 €dátum úhrady: 15.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 37/19nájomca: Emília Ďuríková, Sklabiňa 95, Sklabiňa
podpis zmluvy: 15.05.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 15.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 39/19nájomca: Maroš Bobček, Sklabiňa 33, Sklabiňa
podpis zmluvy: 09.05.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 09.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 41/19nájomca: Anna Strmeňová, M. Rázusa 3, Banská Bystrica
podpis zmluvy: 13.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 31.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 58/19nájomca: Peter Belička, Sklabiňa 53, Sklabiňa
podpis zmluvy: 11.09.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 15.00 €
 NZ č. 59/19nájomca: Milan Kováč, Sklabiňa 157, Sklabiňa
podpis zmluvy: 28.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 28.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 60/19nájomca: Marta Kovačková, Sklabiňa 110, Sklabiňa
podpis zmluvy: 05.06.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 05.06.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 61/19nájomca: Marta Kovačková, Sklabiňa 110, Sklabiňa
podpis zmluvy: 05.06.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 05.06.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 62/19nájomca: Jozef Belička, Hurbanova 1560, Ivanka pri Dunaji
podpis zmluvy: 13.05.2019poplatok: 20.00 €dátum úhrady: 13.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 63/19nájomca: Jana Liptáková, Dražkovce 41, Dražkovce
podpis zmluvy: 15.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 18.07.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 64/19nájomca: Jana Liptáková, Dražkovce 41, Dražkovce
podpis zmluvy: 15.05.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 18.07.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 65/19nájomca: Oľga Vaváková, Sklabiňa 170, Sklabiňa
podpis zmluvy: 03.06.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 05.06.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 73/19nájomca: Jela Brodencová, Sklabiňa 31, Sklabiňa
podpis zmluvy: 22.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 30.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 74/19nájomca: Jela Brodencová, Sklabiňa 31, Sklabiňa
podpis zmluvy: 22.05.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 30.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 79/19nájomca: Ivica Honková, Sklabiňa 127, Sklabiňa
podpis zmluvy: –poplatok: 15.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 15.00 €
 NZ č. 82/19nájomca: Mária Kolářová, Tešínska 1234, Šenov
podpis zmluvy: 13.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 17.06.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 83/19nájomca: Peter Kováč, Sklabiňa 43, Sklabiňa
podpis zmluvy: 15.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 15.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 84/19nájomca: Vladimír Kováč, Sklabiňa 152, Sklabiňa
podpis zmluvy: 15.05.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 15.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 85/19nájomca: Vladimír Kováč, Sklabiňa 152, Sklabiňa
podpis zmluvy: 15.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 15.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 86/19nájomca: Ján Šuvada, Sklabiňa 54, Sklabiňa
podpis zmluvy: –poplatok: 15.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 15.00 €
 NZ č. 87/19nájomca: Martina Jagríková, Sklabiňa 92, Sklabiňa
podpis zmluvy: 16.09.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 19.09.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 88/19nájomca: Janka Záborská, Sklabiňa 58, Sklabiňa
podpis zmluvy: 16.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 16.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 89/19nájomca: Janka Záborská, Sklabiňa 58, Sklabiňa
podpis zmluvy: 16.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 16.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 90/19nájomca: Ľubomír Blahušiak, Sklabiňa 111, Sklabiňa
podpis zmluvy: 11.09.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 11.09.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 91/19nájomca: Ľubomír Blahušiak, Sklabiňa 111, Sklabiňa
podpis zmluvy: 11.09.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 11.09.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 93/19nájomca: Jozef Majerčík, Sklabiňa 11, Sklabiňa
podpis zmluvy: 16.05.2019poplatok: 20.00 €dátum úhrady: 16.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 94/19nájomca: Beáta Samčíková, Sklabiňa 171, Sklabiňa
podpis zmluvy: 12.09.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 10.00 €
 NZ č. 96/19nájomca: Želmíra Skuhrová, Sklabiňa 136, Sklabiňa
podpis zmluvy: 29.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 29.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 97/19nájomca: Viera Majerčíková, Sklabiňa 13, Sklabiňa
podpis zmluvy: 11.09.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 15.00 €
 NZ č. 99/19nájomca: Jela Brodencová, Sklabiňa 31, Sklabiňa
podpis zmluvy: 22.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 30.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 101/19nájomca: Milan Majerčík, Sklabiňa 205, Sklabiňa
podpis zmluvy: 16.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 16.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 102/19nájomca: Milan Perinaj, Sklabiňa 9, Sklabiňa
podpis zmluvy: 26.06.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 26.06.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 103/19nájomca: Emília Ivašková, Sklabiňa 106, Sklabiňa
podpis zmluvy: 17.06.2019poplatok: 20.00 €dátum úhrady: 17.06.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 105/19nájomca: Gabriela Majerčíková, Sklabiňa 128, Sklabiňa
podpis zmluvy: 11.09.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 17.09.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 106/19nájomca: Anna Majerčíková, Sklabiňa 13, Sklabiňa
podpis zmluvy: 29.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 29.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 109/19nájomca: Zdenka Majerčíková, Sklabiňa 46, Sklabiňa
podpis zmluvy: 29.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 29.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 110/19nájomca: Vierka Ďuríková, Sklabiňa 212, Sklabiňa
podpis zmluvy: 15.05.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 15.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 111/19nájomca: Ľudmila Perinajová, Sklabiňa 8, Sklabiňa
podpis zmluvy: 12.06.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 12.06.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 117/19nájomca: Anna Kováčová, Sklabiňa 1, Sklabiňa
podpis zmluvy: 21.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 21.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 118/19nájomca: Emília Ďuríková, Sklabiňa 95, Sklabiňa
podpis zmluvy: 15.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 15.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 119/19nájomca: Emília Ďuríková, Sklabiňa 95, Sklabiňa
podpis zmluvy: 15.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 15.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 120/19nájomca: Libuša Blahová, Sklabiňa 28, Sklabiňa
podpis zmluvy: 11.09.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 15.00 €
 NZ č. 121/19nájomca: Ján Šuvada, Sklabiňa 54, Sklabiňa
podpis zmluvy: –poplatok: 15.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 15.00 €
 NZ č. 123/19nájomca: Jaroslava Hnátová, Sklabiňa 266, Sklabiňa
podpis zmluvy: 21.08.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 21.08.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 124/19nájomca: Mária Beličková, Sklabiňa 144, Sklabiňa
podpis zmluvy: 24.06.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 24.06.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 125/19nájomca: Ján Siakeľ, Sklabiňa 125, Sklabiňa
podpis zmluvy: 23.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 23.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 127/19nájomca: Oľga Štancľová, Sklabiňa 82, Sklabiňa
podpis zmluvy: 10.07.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 10.07.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 128/19nájomca: Ľubica Majerčíková, Sklabiňa 131, Sklabiňa
podpis zmluvy: 15.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 15.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 129/19nájomca: Ľubica Callová, Sklabiňa 66, Sklabiňa
podpis zmluvy: 17.06.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 17.06.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 130/19nájomca: Viera Beličková, Sklabiňa 85, Sklabiňa
podpis zmluvy: 15.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 15.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 131/19nájomca: Ľuba Hríbová, D. Michaeliho 3936, Martin
podpis zmluvy: 10.05.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 16.09.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 132/19nájomca: Viera Beličková, Sklabiňa 85, Sklabiňa
podpis zmluvy: 15.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 15.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 133/19nájomca: Tatiana Beličková, Sklabiňa 85, Sklabiňa
podpis zmluvy: 15.05.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 15.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 134/19nájomca: Oto Ďurík, Sklabiňa 129, Sklabiňa
podpis zmluvy: 18.09.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 18.09.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 135/19nájomca: Oto Ďurík, Sklabiňa 129, Sklabiňa
podpis zmluvy: 18.09.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 18.09.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 139/19nájomca: Elena Perinajová, Sklabiňa 133, Sklabiňa
podpis zmluvy: 09.05.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 09.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 140/19nájomca: Jana Perinajová, kpt. Nálepku 138, Svit
podpis zmluvy: 16.05.2019poplatok: 20.00 €dátum úhrady: 22.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 141/19nájomca: Emília Valocká, Košťany nad Turcom 150, Košťany nad Turcom
podpis zmluvy: 15.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 15.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 142/19nájomca: Eva Obozová, Sklabiňa 156, Sklabiňa
podpis zmluvy: 17.06.2019poplatok: 20.00 €dátum úhrady: 17.06.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 143/19nájomca: Miroslav Kamenický, Sklabiňa 45, Sklabiňa
podpis zmluvy: 16.08.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 16.08.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 144/19nájomca: Anna Macháčková, Sklabiňa 107, Sklabiňa
podpis zmluvy: 15.05.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 15.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 149/19nájomca: Marta Beličková, Podhájska 1539, Martin
podpis zmluvy: 10.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 20.06.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 150/19nájomca: Marta Beličková, Podhájska 1539, Martin
podpis zmluvy: 10.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 20.06.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 152/19nájomca: Igor Perinaj, Sklabiňa 132, Sklabiňa
podpis zmluvy: 05.06.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 05.06.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 153/19nájomca: Magda Nezdobová, Sklabiňa 89, Sklabiňa
podpis zmluvy: 12.09.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 15.00 €
 NZ č. 154/19nájomca: Ľuba Hríbová, D. Michaeliho 3936, Martin
podpis zmluvy: 10.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 16.09.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 155/19nájomca: Anna Macháčková, Sklabiňa 107, Sklabiňa
podpis zmluvy: 15.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 15.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 156/19nájomca: Anna Macháčková, Sklabiňa 107, Sklabiňa
podpis zmluvy: 15.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 15.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 158/19nájomca: Ľubica Ďuríková, Sklabiňa 62, Sklabiňa
podpis zmluvy: 16.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 16.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 159/19nájomca: Magdaléna Ďuríková, Sklabiňa 62, Sklabiňa
podpis zmluvy: 13.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 13.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 160/19nájomca: Anna Dabová, Nábrežná 6, Vrútky
podpis zmluvy: 10.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 15.00 €
 NZ č. 161/19nájomca: Margita Kohútová, Sklabiňa 155, Sklabiňa
podpis zmluvy: 12.09.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 15.00 €
 NZ č. 162/19nájomca: Matej Nezdoba, Sklabiňa 88, Sklabiňa
podpis zmluvy: 13.09.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 15.00 €
 NZ č. 164/19nájomca: Jaroslav Sýkora, Sklabiňa 102, Sklabiňa
podpis zmluvy: 12.08.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 12.08.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 165/19nájomca: Jaroslav Sýkora, Sklabiňa 102, Sklabiňa
podpis zmluvy: 12.08.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 12.08.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 166/19nájomca: Jozef Horník, Sklabiňa 101, Sklabiňa
podpis zmluvy: 12.09.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 12.09.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 167/19nájomca: Jozef Horník, Sklabiňa 101, Sklabiňa
podpis zmluvy: 12.09.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 12.09.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 171/19nájomca: Danica Solárová, Sklabiňa 5, Sklabiňa
podpis zmluvy: 11.09.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 11.09.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 176/19nájomca: Emília Ivašková, Sklabiňa 106, Sklabiňa
podpis zmluvy: 17.06.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 17.06.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 177/19nájomca: Ján Kurhajec, Sklabiňa 104, Sklabiňa
podpis zmluvy: 11.09.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 13.09.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 178/19nájomca: Ján Kurhajec, Sklabiňa 104, Sklabiňa
podpis zmluvy: 11.09.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 13.09.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 180/19nájomca: Jana Prošeková, Záborie 66, Záborie
podpis zmluvy: 10.06.2019poplatok: 20.00 €dátum úhrady: 17.06.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 185/19nájomca: Juraj Majerčík, Sklabiňa 197, Sklabiňa
podpis zmluvy: –poplatok: 15.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 15.00 €
 NZ č. 186/19nájomca: Viera Šarlušková, Gándhího 5087, Martin
podpis zmluvy: 10.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 24.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 188/19nájomca: Nadežda Fízeľová, Sklabiňa 202, Sklabiňa
podpis zmluvy: 13.06.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 13.06.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 191/19nájomca: Zuzana Kohútová, Sklabiňa 80, Sklabiňa
podpis zmluvy: –poplatok: 15.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 15.00 €
 NZ č. 192/19nájomca: Jozef Brodenec, Sklabiňa 57, Sklabiňa
podpis zmluvy: 22.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 04.06.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 195/19nájomca: Viera Perinajová, Sklabiňa 64, Sklabiňa
podpis zmluvy: 24.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 24.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 196/19nájomca: Jozef Brodenec, Sklabiňa 57, Sklabiňa
podpis zmluvy: 22.05.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 04.06.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 197/19nájomca: Zdenka Majerčíková, Sklabiňa 46, Sklabiňa
podpis zmluvy: 29.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 29.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 198/19nájomca: Magdaléna Ďuríková, Sklabiňa 62, Sklabiňa
podpis zmluvy: 13.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 13.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 200/19nájomca: Zuzana Kohútová, Sklabiňa 80, Sklabiňa
podpis zmluvy: –poplatok: 10.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 10.00 €
 NZ č. 201/19nájomca: Viktória Bobčeková, Sklabiňa 171, Sklabiňa
podpis zmluvy: 13.05.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 13.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 202/19nájomca: Eva Majerčíková, Turčianskych dobrovoľníkov 4, Martin
podpis zmluvy: 20.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 20.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 203/19nájomca: Ľudmila Šuvadová, Sklabiňa 24, Sklabiňa
podpis zmluvy: 11.09.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 10.00 €
 NZ č. 204/19nájomca: Ľudmila Šuvadová, Sklabiňa 24, Sklabiňa
podpis zmluvy: 11.09.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 15.00 €
 NZ č. 205/19nájomca: Ján Belička, Sklabiňa 35, Sklabiňa
podpis zmluvy: 11.09.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 15.00 €
 NZ č. 206/19nájomca: Ján Belička, Sklabiňa 35, Sklabiňa
podpis zmluvy: 11.09.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 15.00 €
 NZ č. 208/19nájomca: Ivan Jesenský, Sasinkova 8, Martin
podpis zmluvy: 15.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 15.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 209/19nájomca: Ján Belička, Sklabiňa 35, Sklabiňa
podpis zmluvy: 11.09.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 15.00 €
 NZ č. 210/19nájomca: Jozef Ďurík, Sklabiňa 14, Sklabiňa
podpis zmluvy: 12.07.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 12.07.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 212/19nájomca: Danica Blizniaková, Sklabiňa 163, Sklabiňa
podpis zmluvy: 10.05.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 10.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 213/19nájomca: Elena Perinajová, Sklabiňa 159, Sklabiňa
podpis zmluvy: 14.05.2019poplatok: 20.00 €dátum úhrady: 14.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 214/19nájomca: Danica Blizniaková, Sklabiňa 163, Sklabiňa
podpis zmluvy: 10.05.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 10.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 222/19nájomca: Stanislav Chmúrny, Sklabiňa 151, Sklabiňa
podpis zmluvy: 11.09.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 15.00 €
 NZ č. 223/19nájomca: Stanislav Chmúrny, Sklabiňa 151, Sklabiňa
podpis zmluvy: 11.09.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 15.00 €
 NZ č. 224/19nájomca: Ján Šuvada, Sklabiňa 54, Sklabiňa
podpis zmluvy: –poplatok: 15.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 15.00 €
 NZ č. 225/19nájomca: Stanislav Chmúrny, Sklabiňa 151, Sklabiňa
podpis zmluvy: 11.09.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 10.00 €
 NZ č. 226/19nájomca: Matej Nezdoba, Sklabiňa 88, Sklabiňa
podpis zmluvy: 13.09.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 10.00 €
 NZ č. 228/19nájomca: Ľuba Hríbová, D. Michaeliho 3936, Martin
podpis zmluvy: 10.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 16.09.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 229/19nájomca: Milan Jesenský, Sklabiňa 98, Sklabiňa
podpis zmluvy: 19.09.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 19.09.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 230/19nájomca: Eva Obozová, Sklabiňa 156, Sklabiňa
podpis zmluvy: 17.06.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 17.06.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 231/19nájomca: Eva Obozová, Sklabiňa 156, Sklabiňa
podpis zmluvy: 17.06.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 17.06.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 233/19nájomca: Anna Samčíková, Sklabiňa 158, Sklabiňa
podpis zmluvy: 23.05.2019poplatok: 20.00 €dátum úhrady: 23.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 234/19nájomca: Jozef Kollár, Sklabiňa 115, Sklabiňa
podpis zmluvy: 11.09.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 15.00 €
 NZ č. 235/19nájomca: Dušan Belička, Sklabiňa 30, Sklabiňa
podpis zmluvy: 23.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 23.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 236/19nájomca: Ján Turček, Sklabiňa 63, Sklabiňa
podpis zmluvy: 31.07.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 31.07.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 238/19nájomca: Emília Ďuríková, Sklabiňa 95, Sklabiňa
podpis zmluvy: 15.05.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 15.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 241/19nájomca: Jaroslav Sýkora, Sklabiňa 102, Sklabiňa
podpis zmluvy: 12.08.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 12.08.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 242/19nájomca: Oľga Štípalová, Sklabiňa 120, Sklabiňa
podpis zmluvy: 01.08.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 01.08.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 246/19nájomca: Želmíra Skuhrová, Sklabiňa 136, Sklabiňa
podpis zmluvy: 29.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 29.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 249/19nájomca: Marta Kubeková, Sklabiňa 34, Sklabiňa
podpis zmluvy: 17.09.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 15.00 €
 NZ č. 251/19nájomca: Jozef Kollár, Sklabiňa 115, Sklabiňa
podpis zmluvy: 11.09.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 10.00 €
 NZ č. 252/19nájomca: Emília Ďuríková, Sklabiňa 95, Sklabiňa
podpis zmluvy: 15.05.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 15.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 253/19nájomca: Ján Nezdoba, Sklabiňa 88, Sklabiňa
podpis zmluvy: 13.09.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 20.09.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 254/19nájomca: Marta Kubeková, Sklabiňa 34, Sklabiňa
podpis zmluvy: 17.09.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 15.00 €
 NZ č. 257/19nájomca: Ľubica Jesenská, Záborie 15, Záborie
podpis zmluvy: 13.05.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 04.06.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 258/19nájomca: Maroš Bobček, Sklabiňa 33, Sklabiňa
podpis zmluvy: 09.05.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 09.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 259/19nájomca: Elena Majerčíková, Sklabiňa 124, Sklabiňa
podpis zmluvy: 11.09.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 20.09.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 260/19nájomca: Elena Majerčíková, Sklabiňa 124, Sklabiňa
podpis zmluvy: 11.09.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 20.09.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 261/19nájomca: Viera Siakelová, Sklabiňa 73, Sklabiňa
podpis zmluvy: 17.09.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 15.00 €
 NZ č. 264/19nájomca: Jozef Ďurík, Sklabiňa 14, Sklabiňa
podpis zmluvy: 12.07.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 12.07.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 265/19nájomca: Jozef Ďurík, Sklabiňa 14, Sklabiňa
podpis zmluvy: 12.07.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 12.07.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 266/19nájomca: Janka Ďuricová, Sklabiňa 32, Sklabiňa
podpis zmluvy: 22.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 24.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 267/19nájomca: Milan Jesenský, Sklabiňa 98, Sklabiňa
podpis zmluvy: 19.09.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 19.09.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 270/19nájomca: Anna Bobčeková, Sklabiňa 109, Sklabiňa
podpis zmluvy: 11.09.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 16.09.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 271/19nájomca: Viera Šarlušková, Gándhího 5087, Martin
podpis zmluvy: 10.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 24.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 274/19nájomca: Oľga Štancľová, Sklabiňa 82, Sklabiňa
podpis zmluvy: 10.07.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 10.07.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 275/19nájomca: Oľga Štancľová, Sklabiňa 82, Sklabiňa
podpis zmluvy: 10.07.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 10.07.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 279/19nájomca: Dušan Belička, Sklabiňa 30, Sklabiňa
podpis zmluvy: 23.05.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 23.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 282/19nájomca: Miroslav Kamenický, Sklabiňa 45, Sklabiňa
podpis zmluvy: 16.08.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 16.08.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 285/19nájomca: Margita Kohútová, Sklabiňa 155, Sklabiňa
podpis zmluvy: 12.09.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 15.00 €
 NZ č. 286/19nájomca: Elena Majerčíková, Sklabiňa 124, Sklabiňa
podpis zmluvy: 11.09.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 20.09.2019k úhrade: 10.00 €
 NZ č. 293/19nájomca: Emília Ďuríková, Sklabiňa 95, Sklabiňa
podpis zmluvy: 15.05.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 15.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 295/19nájomca: Janka Ďuricová, Sklabiňa 32, Sklabiňa
podpis zmluvy: 22.05.2019poplatok: 20.00 €dátum úhrady: 24.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 298/19nájomca: Emília Ďuríková, Sklabiňa 95, Sklabiňa
podpis zmluvy: 15.05.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 15.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 302/19nájomca: Jaroslav Rohoň, Sklabiňa 68, Sklabiňa
podpis zmluvy: 13.09.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 13.09.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 306/19nájomca: Elena Majerčíková, Sklabiňa 124, Sklabiňa
podpis zmluvy: 11.09.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 20.09.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 307/19nájomca: Magda Nezdobová, Sklabiňa 89, Sklabiňa
podpis zmluvy: 12.09.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 10.00 €
 NZ č. 308/19nájomca: Jaroslav Rohoň, Sklabiňa 68, Sklabiňa
podpis zmluvy: 13.09.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 13.09.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 309/19nájomca: Gabriela Majerčíková, Sklabiňa 128, Sklabiňa
podpis zmluvy: 11.09.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 17.09.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 313/19nájomca: Martina Jagríková, Sklabiňa 92, Sklabiňa
podpis zmluvy: 16.09.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 19.09.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 316/19nájomca: Ľudmila Perinajová, Sklabiňa 8, Sklabiňa
podpis zmluvy: 12.06.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 12.06.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 317/19nájomca: Emília Ďuríková, Sklabiňa 95, Sklabiňa
podpis zmluvy: 15.05.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 15.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 318/19nájomca: Emília Ďuríková, Sklabiňa 95, Sklabiňa
podpis zmluvy: 15.05.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 15.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 319/19nájomca: Katarína Kučerová, Sklabiňa 162, Sklabiňa
podpis zmluvy: 17.06.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 17.06.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 320/19nájomca: Katarína Kučerová, Sklabiňa 162, Sklabiňa
podpis zmluvy: 17.06.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 17.06.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 321/19nájomca: Želmíra Brnová, Sklabiňa 41, Sklabiňa
podpis zmluvy: 11.09.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 10.00 €
 NZ č. 322/19nájomca: Želmíra Brnová, Sklabiňa 41, Sklabiňa
podpis zmluvy: 11.09.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 15.00 €
 NZ č. 325/19nájomca: Michal Kučera, Sklabiňa 18, Sklabiňa
podpis zmluvy: 11.09.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 15.00 €
 NZ č. 326/19nájomca: Vlasta Lačná, Sklabiňa 96, Sklabiňa
podpis zmluvy: 06.06.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 06.06.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 327/19nájomca: Oľga Štípalová, Sklabiňa 120, Sklabiňa
podpis zmluvy: 01.08.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 01.08.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 328/19nájomca: Zuzana Kohútová, Sklabiňa 80, Sklabiňa
podpis zmluvy: –poplatok: 15.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 15.00 €
 NZ č. 335/19nájomca: Vlasta Langová, Sklabiňa 171, Sklabiňa
podpis zmluvy: –poplatok: 10.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 10.00 €
 NZ č. 336/19nájomca: Mária Lojanová, Sklabiňa 204, Sklabiňa
podpis zmluvy: –poplatok: 15.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 15.00 €
 NZ č. 337/19nájomca: Ida Kurhajcová, Sklabiňa 94, Sklabiňa
podpis zmluvy: 14.06.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 14.06.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 338/19nájomca: Ida Kurhajcová, Sklabiňa 94, Sklabiňa
podpis zmluvy: 14.06.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 14.06.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 340/19nájomca: Danica Blizniaková, Sklabiňa 163, Sklabiňa
podpis zmluvy: 10.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 10.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 343/19nájomca: Milan Jesenský, Sklabiňa 98, Sklabiňa
podpis zmluvy: 19.09.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 19.09.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 344/19nájomca: Michal Kučera, Sklabiňa 18, Sklabiňa
podpis zmluvy: 11.09.2019poplatok: 20.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 20.00 €
 NZ č. 348/19nájomca: Valéria Klaudínyová, Gogoľova 3940, Martin
podpis zmluvy: 10.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 15.00 €
 NZ č. 351/19nájomca: Emília Ďuríková, Sklabiňa 95, Sklabiňa
podpis zmluvy: 15.05.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 15.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 352/19nájomca: Milan Majerčík, Sklabiňa 3, Sklabiňa
podpis zmluvy: 05.06.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 05.06.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 354/19nájomca: Katarína Majerčíková, Sklabiňa 44, Sklabiňa
podpis zmluvy: 29.05.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 29.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 355/19nájomca: Danica Blizniaková, Sklabiňa 163, Sklabiňa
podpis zmluvy: 10.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 10.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 363/19nájomca: Anna Strmeňová, M. Rázusa 3, Banská Bystrica
podpis zmluvy: 13.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 10.06.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 365/19nájomca: Daniel Kurilla, Sklabiňa 156, Sklabiňa
podpis zmluvy: 29.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 29.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 366/19nájomca: Anna Kurišová, Sklabiňa 171, Sklabiňa
podpis zmluvy: 18.06.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 18.06.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 369/19nájomca: Marta Pavlíková, Sklabiňa 122, Sklabiňa
podpis zmluvy: 10.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 10.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 374/19nájomca: Michal Kučera, Sklabiňa 18, Sklabiňa
podpis zmluvy: 11.09.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 15.00 €
 NZ č. 377/19nájomca: Valéria Klaudínyová, Gogoľova 3940, Martin
podpis zmluvy: 10.05.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 10.00 €
 NZ č. 380/19nájomca: Janka Ďuricová, Sklabiňa 32, Sklabiňa
podpis zmluvy: 22.05.2019poplatok: 20.00 €dátum úhrady: 24.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 381/19nájomca: Dušan Belička, Sklabiňa 30, Sklabiňa
podpis zmluvy: 23.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 23.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 385/19nájomca: Marta Pavlíková, Sklabiňa 122, Sklabiňa
podpis zmluvy: 10.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 10.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 386/19nájomca: Viera Perinajová, Sklabiňa 64, Sklabiňa
podpis zmluvy: 24.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 24.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 395/19nájomca: Janka Ďuricová, Sklabiňa 32, Sklabiňa
podpis zmluvy: 22.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 24.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 396/19nájomca: Jelena Ruttkayová, Textorisovej 1, Martin
podpis zmluvy: 13.05.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 13.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 399/19nájomca: Jozef Brodenec, Sklabiňa 57, Sklabiňa
podpis zmluvy: 22.05.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 04.06.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 402/19nájomca: Darina Žulková, Sklabiňa 39, Sklabiňa
podpis zmluvy: 21.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 21.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 404/19nájomca: Oľga Štípalová, Sklabiňa 120, Sklabiňa
podpis zmluvy: 01.08.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 01.08.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 407/19nájomca: Jozef Brodenec, Sklabiňa 57, Sklabiňa
podpis zmluvy: 22.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 04.06.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 408/19nájomca: Jozef Brodenec, Sklabiňa 57, Sklabiňa
podpis zmluvy: 22.05.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 04.06.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 409/19nájomca: Jozef Šuvada, Sklabiňa 24, Sklabiňa
podpis zmluvy: 11.09.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 10.00 €
 NZ č. 411/19nájomca: Ján Greguš, Sklabiňa 100, Sklabiňa
podpis zmluvy: 11.09.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 15.00 €
 NZ č. 412/19nájomca: Marián Gajdošík, Sklabiňa 216, Sklabiňa
podpis zmluvy: 17.09.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 18.09.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 415/19nájomca: Viera Siakelová, Sklabiňa 73, Sklabiňa
podpis zmluvy: 17.09.2019poplatok: 20.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 20.00 €
 NZ č. 416/19nájomca: Marta Ratajová, Sklabiňa 97, Sklabiňa
podpis zmluvy: 17.09.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 15.00 €
 NZ č. 417/19nájomca: Marta Ratajová, Sklabiňa 97, Sklabiňa
podpis zmluvy: 17.09.2019poplatok: 20.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 20.00 €
 NZ č. 418/19nájomca: Jana Perinajová, kpt. Nálepku 138, Svit
podpis zmluvy: 16.05.2019poplatok: 20.00 €dátum úhrady: 22.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 421/19nájomca: Milan Majerčík, Sklabiňa 205, Sklabiňa
podpis zmluvy: 16.05.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 16.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 423/19nájomca: Janka Záborská, Sklabiňa 58, Sklabiňa
podpis zmluvy: 16.05.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 16.05.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 424/19nájomca: Marta Kovačková, Sklabiňa 110, Sklabiňa
podpis zmluvy: 05.06.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 05.06.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 427/19nájomca: Ján Greguš, Sklabiňa 100, Sklabiňa
podpis zmluvy: 11.09.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 15.00 €
 NZ č. 428/19nájomca: Ľudmila Šuvadová, Sklabiňa 24, Sklabiňa
podpis zmluvy: 11.09.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 15.00 €
 NZ č. 429/19nájomca: Želmíra Brnová, Sklabiňa 41, Sklabiňa
podpis zmluvy: 11.09.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 10.00 €
 NZ č. 430/19nájomca: Želmíra Brnová, Sklabiňa 41, Sklabiňa
podpis zmluvy: 11.09.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 15.00 €
 NZ č. 431/19nájomca: Alena Gajdošíková, Sklabiňa 216, Sklabiňa
podpis zmluvy: 17.09.2019poplatok: 15.00 €dátum úhrady: 18.09.2019k úhrade: 0.00 €
 NZ č. 433/19nájomca: Želmíra Majerčíková, Sklabiňa 12, Sklabiňa
podpis zmluvy: 12.09.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: –k úhrade: 10.00 €
 NZ č. 434/19nájomca: Oľga Madajová, Sklabiňa 135, Sklabiňa
podpis zmluvy: 15.07.2019poplatok: 10.00 €dátum úhrady: 15.07.2019k úhrade: 0.00 €

späť na obecnú stránku

Cintorín 1.01
2019 © Obec Sklabiňa