Obec Sklabiňa

Evidencia vývozov komunálneho odpadu

Náhľad originálu vážneho lístka

späť na prehľad vývozov

lístok

späť na prehľad vývozov


Komunal 1.02
2019 © Obec Sklabiňa